Informasjon vedrørende ditt medlemskap

Kjære medlem

Vi vil med virkning fra 1. september øke den månedlige prisen på alle våre abonnementer med kr. 50,-. For deg som er i bindingstid vil endringene først skje når bindingstiden er over.

Vi foretar denne nødvendige økningen med bakgrunn i den generelle prisøkningen vi har hatt de siste årene, og som omfatter varer og tjenester vi er avhengig av. Her kan nevnes strøm, renhold, utstyr/reparasjoner, rekvisita som tørkepapir/toalettpapir, desinfeksjonsmiddel etc. Siste justering ble gjort i januar 2019.

Gjennom en sunn drift ønsker vi å forbli som i dag. Et bemannet og «mindre» treningssenter (nye medlemmer er selvsagt velkomne), med god faglig kompetanse, funksjonelt og godt utstyr og et variert gruppetreningstilbud som vi hele tiden jobber for å utvide/utbedre i tråd med besøksstatistikk og tilbakemeldinger.

Vi håper du vil være med oss videre. Vi skal gjøre det vi kan for å ivareta det hyggelige og inkluderende miljøet på Fokus Trening.

NB! Husk å sjekke om beløpsgrensen på din avtalegiro er satt slik at den aksepterer ny pris (den ser du i din nettbank under avtalegiro og aktuell avtale med Fokus Trening). For deg som ikke har opprettet avtalegiro ennå så gjør du det i din egen nettbank, eller veldig enkelt via denne linken her; https://fokustrening.ibooking.no/?page=atg_confirm.

Trykk på denne, legg inn ditt telefonnummer og følg instruksen videre. Med avtalegiro sparer du fakturagebyret på 50,- kr per tilsendt faktura.

Team Fokus Trening