Prisendring

Kjære medlem

Fokus Trening har nylig reforhandlet sin husleieavtale i Tørkoppveien 6 for nye 5 år (med opsjon på 5 nye år etter det).  Husleien er indeksregulert fra 2014, noe som medfører en betydelig økning i husleie, særlig med bakgrunn i prisstigningen som har funnet sted de seneste årene.

Positive medlemstall og aktivitet kompenserer for noe av økningen, men resten må hentes inn på inntektssiden. Som vi skrev tidligere, etter pandemi perioden, er vi opptatt av å drifte senteret på en sunn måte som gir oss rom for oppgraderinger og et bredt gruppetimetilbud (basert på medlemsantall), noe vi også da har gjort de siste årene.

Vi justerer derfor våre medlemspriser gjeldende fra 1. juli for nye medlemmer og fra 1.august 2024 for eksisterende medlemmer. Økningen er på 20,- kr per måned.

Endringen gjelder ikke for Total-medlemskap eller for de som er i bindingstid.

Hilsen

Team Fokus Trening

Dilling, 11.06.2024