Trygg hjerterehabilitering

Trenger du eller noen du kjenner spesielt god oppfølging i forbindelse med hjertetrening eller rehabilitering?

Da skal du lese litt mer om dette på denne hjemmesiden.

 

TETT OG TRYGG REHABILITERING I RYGGE FOR PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOM, LUNGESYKDOM OG OVERVEKT I ØSTFOLD. 

Vi er tre ildsjeler som jobber for at hjertepasienter, lungepasienter og overvektige skal få en langsiktig, trygg og faglig sterk oppfølging. Sammen jobber vi tverrfaglig for at du skal få et helsemessig bedre liv!

Oppdrag
Vårt oppdrag er å møte den stadig økende forekomsten av livsstilssykdommer i befolkningen med en helhetlig rehabilitering. Vi skal bidra i arbeidet med å øke aktivitetsnivået blant personer i Østfold med kjent, eller er i risiko for å utvikle, livsstilssykdom knyttet opp mot hjerte-, lunge- og overvektsproblemer. Vi skal jobbe for å etablere en solid helhetlig rehabiliteringstjeneste innenfor livsstilsproblematikk med nedslagsfelt i Moss, Rygge, Råde og andre kommuner i Østfold og søndre Akershus.

Beskrivelse
God oppfølging for personer med hjertesykdom, lungesykdom og overvekt/fedme er først og fremst viktig for å forhindre tilbakefall og stabilisere og forbedre egen fysisk helse. Vi tilbyr både primærforebyggende og sekundærforebyggende rehabilitering. Treningen og oppfølgingen foregår i moderne lokaler i Rygge, i umiddelbar avstand til E6, med kort avstand til togstasjonen i Rygge og Moss. Vi har tilgang på grupperom, treningsstudio med styrke- og kondisjonsapparater, spinningsal, testlaboratorium og konferanserom. Lokalene eies og drives som et fullskala treningssenter, Fokus Trening. Ved behov for ytterligere behandling kan du ta kontakt med Fokus Klinikk som har mange behandlere klare til å ta deg i mot.

Hjerterehabiliteringen er idag godt i gang, med flere personer på gruppetimene og den individuelle oppfølgingen

Gruppetreningen er idag trening tre ganger per uke (les mer om Bedre Hjerter Gruppe her):
Mandag: 20-21
Onsdag: 18-19
Fredag: 14-15

Det individuelle tilbudet skreddersys dine mål og fysiske forutsetninger (les mer om Bedre Hjerter Individuellher).