Betaling og AvtaleGiro

Kjære medlem!
Vi legger i disse dager om vårt medlemsregister og døråpnersystem. For at det skal gå så smertefritt som mulig for deg som kunde, har vi avventet med å sende ut betalingsvarsel for september til ferdigstillelse av nytt system.
Alle vil få en SMS med kontonummer (samme som tidligere) og KIDnummer (nytt) for innbetaling av neste avdrag og/eller opprettelse av avtalegiro. Beløpet kan da innbetales på denne informasjonen. Med KIDnummeret kan dere også opprette en avtalegiro i nettbanken, noe vi oppfordrer alle til å gjøre (til de av dere som har valgt månedlig avdrag).
Alle innbetalinger som er foretatt er registrert inn i nytt system og vi gjør det vi kan for at det ikke skal bli sendt ut melding om betaling til de som allerede har betalt. I overgangsfasen kan det allikevel skje, og vi ber deg kontakte oss (på mail eller telefon) umiddelbart om du opplever det.
Avtalegiro kan også enkelt opprettes her AvtaleGiro_339x65

Da trenger du din bank-ID brikke. Har du utfordringer med å få dette på plass hjelper vi deg gjerne her på senteret. Husk å ta med bank-ID brikke.
Ønsker du heller å få tilsendt en månedlig faktura kan det ordnes mot et fakturagebyr på 50,- kroner.
Bedriftsavtaler, hvor bedriften betaler hele medlemskapet, vil få tilsendt egne fakturaer i løpet av få dager.
Nye kort for registrering og døråpner vil bli levert ut fortløpende. Mer informasjon kommer.
Vi vil samtidig få takke dere alle som ha henvendt seg til oss for å etterlyse innbetalingsmuligheter og for tålmodigheten dere har vist i oppstartsfasen!

Hilsen
Team Fokus Trening