høstferie

Vi minner om at Aktiv På Dagtid følger skolens ferier, så uke 40 er tilbudet stengt. ref http://www.idrett.no/krets/ostfold/aktivpadagtid/Sider/Aktivpadagtid.aspx

Velkommen igjen i uke 41!