Er du vår Fokusambassadør?

Fokusambassadør kan alle bli, og vi gir tilbake for innsatsen!

fokusambassador

Vi er så heldige! Vi har verdens beste medlemmer. Våre medlemmer er våre beste ambassadører for vårt senter, og vi får stadig nye medlemmer på bakgrunn av sine venners anbefalinger av oss. Og det er vi så takknemlig for!

Vi vil nå tydeliggjøre vår takknemlighet for dere.

I hele januar og februar 2017 kan du verve en venn og få gratis trening tilbake.

  • Verver du én venn får du én måned med gratis trening.
  • Verver du to venner får du to måneder med gratis trening.
  • Og hør nå; verver du tre medlemmer får du ET HELT ÅR gratis trening!

For at vi skal ha oversikt over din innsats må dine venner tegne medlemskap i samme måned for at det skal telle som to eller tre om gangen.

Dersom vennen din ønsker å starte og trene hos oss på bakgrunn av din anbefaling vil de få akkurat den sammen muligheten i det samme øyeblikket medlemskapet er tegnet.

 

For de som har TOTALmedlemskap gjelder følgende;

en venn = månedsverdi av tegnet medlemskap trukket fra egen månedsavgift.

to venner = tilsvarende månedsverdi X 2 av tegnet medlemskap trukket fra egen månedsavgift.

tre venner = tre måneder GRATIS totalmedlemskap!